diumenge, 9 d’octubre de 2011

"Reading Latin" al Matilde!

               
Després de bastant de temps dubtant, enguany tornarem a treballar amb el mètode "Reading Latin" de Jones & Sidwell, publicat en 1986 per Cambridge University Press. Durant els tres cursos que vaig estar a l'IES Jaume II de Tavernes de Valldigna, de 1995 a 1998, era el que feiem servir tots els companys del departament de llatí; n'erem dos més parcialment la professora de grec i la de filosofía (quins temps els del BUP i el COU!).  Val a dir que els resultats van ser molt bons, i tant professorat com alumnat estavem molt satisfets. Es treballaven les tres primeres seccions a 2n de BUP (tres comèdies de Plaute) i la 4ª i la 5ª a 3r (Ciceró i Sal·lusti); a COU els textos de selectivitat. Però en traslladar-me a altres centres el vaig abandonar.
Avui a dia la majoria de professorat que opta per altres metodologies de caràcter inductiu, actiu i més natural, fugint del mètode tradicional gramatical, escull el "Lingua Latina" d'Orberg; també jo m'he plantejat aquesta possibilitat. Però els bons records del "Reading Latin" i la relectura de l'article de J. J. García Ruá "Reading Latin: una esperanza para el futuro", em vam fer prendre la decisió d'encetar aquest nou curs de 1r de batxillerat amb dit mètode. Ara bé, cal dir que l'èxit o no, potser dependirà de la seua aplicació, si s'optara per treballar-lo amb una visió tradicional (que es pot fer) no serviria de gran cosa, en canvi si  la perspectiva és la d'una renovació didàctica en el sentit abans esmentat, estarem en bon camí. Per a la nova etapa, vull destacar que seran bàsics tots els recursos apresos al cursos del "magister" Germán per a l'aplicació del "Lingua Latina", a ell  i als altres companys que estan utilitzant-lo els done les gràcies per tot el que m'han ensenyat. Portem unes poques setmanes de classe, demà dilluns començarem la secció 1B, i, per ara, l'alumnat està il·lusionat amb l'aprenentatge de la llengua llatina, tant els que mai havien donat llatí, com els que el curs passat van treballar el Voramar-Santillana de llatí per a 4t.
L'edició que estem utilitzant és de l'editorial P.P.U. Barcelona, que per al primer curs està en castellà i català, però per a segon només en castellà; la guia didàctica només està en anglès i es pot comprar en diversos llocs de la xarxa. FAVEANT SUPERI NOSTRIS CONATIBUS!