dimarts, 28 de maig del 2013

"omnibus duas patrias esse censeo"

Més o menys això ens diu Marc Tul·li Ciceró en el seu "De Legibus" a propòsit de Cató, i també d'ell mateix, "que tots tenim dues pàtries", la natural i la d'adopció. I estic quasibé segura de que tots aquells que hem tingut la sort de participar del Certamen Ciceronianum Arpinas podríem d'una manera o una altra subscriure aquestes paraules, perquè la ciutat de Ciceró ens corprén de tal manera que s'esdevé una mena de segona pàtria espiritual. També enguany hem mamprés l'aventura arpinat en companyia d'uns dos-cents alumnes participants i un centenar de professors de quinze estats d'Europa. Aquesta XXXIII edició del Certamen no ha estat lliure de totes les dificultats pròpies del moment present de crisi, però l'esforç dels emprenendors conciutadans de Ciceró ha pogut treure-la  endavant. 
A la pàgina www.certamenciceronianum.it trobareu tota la informació sobre aquesta darrera edició.
Ací teniu la fotografia de totel grup de participants espanyols acompanyats del President de l'associació Ambasciatori del Certamen, Valentino Gabriele.
La representant del nostre centre, IES Matilde Salvador, ha estat l'alumna de 2n de Batxillerat Humanístic Mª Carmen Cantalejo García, que ens escriu unes paraules sobre el Certamen:
"Hace aproximadamente un año, la profesora de latín del I.E.S Matilde Salvador, Mariló Limo Escura, nos ofrecía la posibilidad a los alumnos que habíamos obtenido un excelente en latín de Primero de Bachillerato de prepararnos para participar en el Certamen Ciceronianum, celebrado en Arpino y en honor al gran orador romano. A pesar de ir cada semana una hora adicional a clases extras de latín para profundizar en el estilo y en las obras de este autor, a todos nos parecía una idea muy lejana y a la vez gratificante la opción de poder llegar a participar en este certamen. Así pues, he de decir que me siento realmente muy afortunada, ya que hace unas semanas tuve la oportunidad de vivir esta experiencia, la cual volvería a repetir sin lugar a dudas. 
La prueba de este certamen consta de un examen, que consiste en la traducción de un fragmento de una obra de Cicerón, este año titulado ‘’Res publica tota periit’’ (extraido de una Epistula ad Atticum) y un comentario libre del mismo texto, relacionándolo con la actualidad más vigente. Era un texto de gran dificultad, en especial para los alumnos españoles, ya que en nuestro caso tenemos menos años de aprendizaje de esta lengua, pero precisamente por esta razón debemos sentirnos orgullosos de haber participado en este certamen de gran relevancia a nivel internacional y haber intentado solventar el texto. Además del ámbito académico, esta experiencia nos ha servido para conocer a un gran número de personas de diferentes países y por lo tanto de diferentes culturas, lo cual ha hecho que mejoremos nuestro inglés y que nos atrevamos con el italiano. 
Para finalizar me gustaría darle las gracias a mi profesora por haberme ofrecido esta gran oportunidad, ya que como el propio Cicerón dijo en “De oratore” , y además usamos como lema de nuestro departamento ‘’Ut sementem feceris, ita metes’’ (Aquello que siembres, recogerás)."   
El periòdic "Mediterràneo" de Castelló es va fer resò de la notícia el mateix dia que partiem cap a Itàlia: http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/castellon-un-10-en-latin_815520.html 
Des d'ací volem animar als estudiants de llatí a que es preparen per a viure aquesta experiència. Podeu consultar les bases en aquest enllaç: http://es.slideshare.net/SEEC_Valcast/info-cca2013